Wegdekverwarming: veiligheid, continuïteit en preventie voor bedrijven

Voor bedrijven, ziekenhuizen en brandweerkazernes zijn veiligheid, continuïteit en preventie sleutelwoorden die de noodzaak voor het aanleggen van ijzel- en sneeuwvrije hellingbanen rechtvaardigen. Zonder wegdekverwarming kunnen voor bedrijven specifieke functionele toepassingen in het gedrang komen tijdens de winterperiodes. Afritten onder een hellingshoek zoals parkeergarages, laadperrons, laadkaaien, hellingbanen naar laadperrons, aan- en afvoerwegen van opslagplaatsen, wegdekken van bruggen of weegbruggen, zijn slechts enkele toepassingsvoorbeelden van wegdekverwarming die veiligheid, continuïteit en preventie kan blijven garanderen.

Hellingbaanverwarming | Wegdekverwarming | Inritverwarming

ERANCO, uw beste partner in wegdekverwarming voor inritten en hellingbanen

  • Speciaal voor deze toepassingen, brengt ERANCO een serie extra bewapende elektrische verwarmingskabels op de markt. Onze bewapende verwarmingskabels hebben een zeer hoge drukvastheid en zijn bestand tegen zeer hoge temperaturen. Met dergelijke kabels is de continuïteit van uw bedrijfswerkzaamheden optimaal verzekerd.
  • ERANCO kabels voor wegdekverwarming kunnen over meerdere groepen of thermostaten aangesloten worden. Elke thermostaat wordt aangestuurd door zijn eigen sensor. Deze verdeling in groepen heeft als voordeel dat het systeem nooit volledig kan uitvallen en is bovendien extra beveiligd tegen overbelasting en/of stroompieken.
  • In alarmsituaties kan zelfs koppeling op een noodvoorziening overwogen worden. Het benodigde vermogen is afhankelijk van de vloerconstructie en de gewenste opwarmsnelheid. Als algemene regel geldt dat voor wegdekken ongeveer 250W/m² nodig is. Voor buitentreden, vrij dragende vlakken e.d. hebt u ongeveer 300W/m² nodig en voor bandensporen moet er ongeveer 15OW per meter lengte van ongeveer 60 cm breed aangehouden worden voor een permanente stand-by installatie die alleen door een temperatuursensor geactiveerd wordt.
  • Indien u automatische controle en regelapparatuur wenst toe te passen, die aangestuurd wordt door vocht- en temperatuursensoren, hebt u minimum 25OW/m² nodig bij temperaturen van 20°C.

Technische specificaties van ERANCO Outdoor voor hellingbaanverwarming

  • ERANCO Outdoor is een zeer geavanceerd systeem dat aangestuurd wordt door buitensensoren die vocht en temperatuur meten. De vloersensor heeft een warmte-element dat sneeuw en ijzel doet smelten.
  • Het systeem wordt enkel geactiveerd in situaties waarbij de sensoren water en/of vocht meten in combinatie met buitenlucht- en/of bodemtemperaturen die tegen of onder het vriespunt liggen. Deze regeltechniek vraagt echter om een hoger vermogen, dat nodig is om de reactietijd en het gewenste effect te versnellen.

Het energieverbruik door automatische controle en sturing levert al snel een besparing op van ca. 50%, wat op termijn ruimschoots de iets duurdere installatieprijs compenseert.

Begeleiding bij het betonstorten, continu controle van de verwarmingskabels tijdens het betonstorten, uniek bij ERANCO!

ERANCO is tevens gespecialiseerd in het testen en controleren van de verwarmingskabels. Tijdens het betonstorten kunnen de verwarmingskabels continu worden getest op hun weerstandswaarde en isolatiewaarde met een speciaal door ERANCO ontworpen meeteenheid. Indien er zich een fout zou voordoen tijdens het betonstorten, wordt een foutmelding gegeven, zodat het probleem onmiddellijk hersteld kan worden. Meestal gaat het slechts om een lichte beschadiging van de buitenmantel van de kabel, die in 5 minuten hersteld kan worden. Door deze werkwijze wordt het dure opsporingswerk overbodig en hoeft de inrit achteraf niet terug opgebroken te worden. Een unieke service voor onze klanten!

Uw hellingbaanverwarming, onze zorg!!

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Wilt u graag alle documenten bekijken?