Een elektrische kabel, geplaatst in de grond, is steeds onderhevig aan gevaren wanneer werkzaamheden op het traject worden uitgevoerd. Denk hierbij aan structurele aanpassingen, verbouwingswerken, plaatsen van palen, ... zijn risicovolle werken die een fout kunnen genereren in ondergrondse elektriciteitskabels.

Een kortsluiting waardoor de zekering uitvalt, of verlies aan elektriciteit waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt, is hiervan het gevolg.

 

Met onze speciale apparatuur kunnen wij kabelbreuken in elektrische leidingen perfect lokaliseren waarna de herstelling desgewenst kan aangevat worden.

 

Nieuw is ook, het opsporen van vlambogen in elektrische leidingen, dé hoofdoorzaak van vele woningbranden.

Laat niet na om ons te contacteren of een offerte aan te vragen, dit kan best per mail op info@eranco.eu.

Opsporen kabelfouten | Fouten in elektrische kabels | Fout in elektrische kabel

Na het opsporen van de foutlokatie wordt de plaats van beschadiging gemarkeerd.

Het opengraven en herstellen kan hierna worden uitgevoerd

Opsporen kabelfouten | Fouten in elektrische kabels | Fout in elektrische kabel

Na opengraven kan de beschadigde kabel worden hersteld.

Opsporen kabelfouten | Fouten in elektrische kabels | Fout in elektrische kabel