Voorbereidende stappen bij fout in kabel of fout in vloerverwarming

Bij problemen schakelt meestal een zekering of de aardlekschakelaar uit, waardoor een deel of zelfs de volledige installatie zonder elektriciteit komt te zitten.

Om een fout te kunnen lokaliseren is het noodzakelijk om de juiste kring, of minstens de juiste kabel te kennen.

Zie ons stappenplan hoe de kabel te bepalen

Klik hier voor meer informatie        Of contacteer ons per mail op;       info@eranco.eu

Opsporen van fouten in elektrische vloerverwarming

Onze speciale apparatuur zijn waardevolle instrumenten om zowel preventief als curatief de elektrische leidingen en de isolatie van de verwarmingskabels van uw vloerverwarming te controleren op eventuele fouten. We denken hierbij aan hot spots die kunnen optreden. Dit zijn plaatsen waar lokaal overbelasting of oververhitting optreedt, wat een aanduiding is op een gevaarlijke situatie. Een hot spot in uw elektrische verwarmingskabels kan leiden tot ernstige storingen van uw vloerverwarmingsinstallatie. Verzwakking van de isolatie van de verwarmingskabels kan dan weer leiden tot warmteverlies waardoor u meer energie gaat verbruiken.

Klik hier voor meer informatie        Of contacteer ons per mail op;       info@eranco.eu

Opsporen van fouten in elektrische kabels

Een elektrische kabel geplaatst in de grond, is steeds onderhevig aan gevaren wanneer werkzaamheden op het traject worden uitgevoerd. Denk hierbij aan structurele aanpassingen, verbouwingswerken, plaatsen van palen, ... Dit zijn risicovolle werken die een fout kunnen genereren in ondergrondse elektriciteitskabels. Een kortsluiting waardoor de zekering uitvalt, of verlies aan elektriciteit waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt, is hiervan het gevolg. Om een herstelling op dergelijke kabels uit te voeren dient de locatie van de fout gekend te zijn. Om de foutlocatie op te sporen kan u dan ook steeds beroep doen op onze technische diensten. Met de speciaal hiervoor bestemde apparatuur kunnen wij de fout in elektrische leidingen lokaliseren waarna de herstelling desgewenst kan aangevat worden.

Klik hier voor meer informatie        Of contacteer ons per mail op;       info@eranco.eu

Opsporen van vlambogen

Nieuwe apparatuur is steeds gevoeliger voor storingen. Vlambogen kunnen ook een oorzaak van storingen zijn. Het ontstaan van een vlamboog kan diverse redenen hebben en voorkomen in tal van leidingen met storingen of brand tot gevolg. Als de vlamboog voldoende is in vermogen kan dit zelfs tot een kortsluiting leiden waardoor in het beste geval de zekering en/of aardlekschakelaar uitschakelen en de leiding spanningsloos wordt. Elektriciteit is een erkende ontstekingsbron voor een aantal brandgevaren, o.a. woningbranden, met soms zeer ernstige gevolgen. Veel foutstromen zijn detecteerbaar maar seriële en parallelle vlambogen vragen specifieke apparatuur om deze te lokaliseren. 

Klik hier voor meer informatie        Of contacteer ons per mail op;       info@eranco.eu

Thermografie

Via thermografisch onderzoek kunnen we snel en heel nauwkeurig warmteverlies detecteren. Deze technologie biedt ons de mogelijkheid om warmteverlies, tochtzones, isolatiefouten, koudebruggen, constructiefouten of defecten van uw technische installaties zoals vloerverwarming, vochtproblemen makkelijker te ontdekken. Thermografie werkt heel precies: warmte- of tochtlekken kunnen tot op enkele centimeters nauwkeurig gelokaliseerd worden. Het grote voordeel hiervan is dat herstellingen heel precies op de juiste plaats uitgevoerd kunnen worden zonder een hele vloer of muur te hoeven openbreken. Soms volstaat het slechts één enkele tegel op te luchten om het probleem op te lossen.

Klik hier voor meer informatie        Of contacteer ons per mail op;       info@eranco.eu

Contacteer ons voor meer info

Ik ben: