Inritverwarming: veiligheid, continuïteit en preventie voor bedrijven

Voor bedrijven, ziekenhuizen en brandweerkazernes zijn veiligheid, continuïteit en preventie sleutelwoorden die de noodzaak voor het aanleggen van ijzel- en sneeuwvrije hellingbanen rechtvaardigen. Zonder inritverwarming kunnen voor bedrijven specifieke functionele toepassingen in het gedrang komen tijdens de winterperiodes. Afritten onder een hellingshoek zoals parkeergarages, laadperrons, laadkaaien, hellingbanen naar laadperrons, aan- en afvoerwegen van opslagplaatsen, wegdekken van bruggen of weegbruggen, zijn slechts enkele toepassingsvoorbeelden van wegdekverwarming die veiligheid, continuïteit en preventie kan blijven garanderen.

Inritverwarming | Wegdekverwarming | Hellingbaanverwarming

Veiligheid én continuïteit

Waarom is een inritverwarming nu precies nodig? Op die manier verzekert u zichzelf van een optimale continuïteit van de diensten. In de winter kunnen bepaalde noodzakelijke functies namelijk in het gedrang komen, als u niet investeert in aangepaste inritverwarming. Heeft u bijvoorbeeld een parkeergarage met een hellende inrit? Of een hellingbaan bij een laadkaai? Dan zal onze hellingbaanverwarming ervoor zorgen dat deze ten allen tijde volledig sneeuw- en ijsvrij is. Zo blijft u perfect operationeel, op een veilige manier.

Hoe werkt inritverwarming?

ERANCO Outdoor is een zeer geavanceerd systeem dat wordt aangestuurd met buitensensoren die vocht en temperatuur meten. De vloersensor heeft een warmte-element dat sneeuw en ijzel doen smelten.

Het systeem wordt n.l. alleen in die situaties geactiveerd, wanneer de sensoren water en/of vocht meten in combinatie met een buitenlucht- en/of bodemtemperatuur die tegen of onder het vriespunt ligt. Deze regeltechniek vraagt wel om een hoger vermogen, noodzakelijk om de reactietijd en het gewenste effect te versnellen.

De besparing van energieafname door automatische controle en sturing levert al vlug een besparing op van ca. 50%, wat op termijn ruimschoots de iets duurdere installatie prijs compenseert.

Topproducten en service

Inmiddels weet u wat meer over de troeven van onze Eranco inritverwarming en waarom deze precies nodig zijn. Optioneel testen we de verwarmingskabels continu tijdens het storten van beton. Met onze apparatuur kunnen zowel de weerstands- als isolatiewaarde perfect geraadpleegd worden. Doet er zich een uitzonderlijke fout voor? Dan kunnen we op deze manier ingrijpen en is duur en tijdrovend opsporingswerk niet nodig.

Uw inritverwarming, onze zorg!!

Interesse in onze hellingbaanverwarming met bijhorende topservice van Eranco? Neem gerust blijvend contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.